Lamme Urgh

Boek van Urgh 124: M’na legt uit…

Na een paar halfslachtige pogingen om de vragen van M’na, ‘Waarom kan jij wel inzien dat de opdracht van de voorouders voor K’wan, mij en het dorp goed is, en waarom kan je de opdracht die de voorouders jou hebben gegeven niet omarmen? Voor jezelf en voor het dorp?’, te beantwoorden neemt Urgh de tijd om goed over de antwoorden na te denken zodat hij een dorpswijze-waardig antwoord kan geven. Met haar handen in haar schoot gevouwen kijkt M’na hem vriendelijk aan. 

Urgh’s gedachten zijn net zo onstuimig als het water wat voor zijn ogen door de rivier stroomt, zijn diepste gevoelens net zo onbereikbaar als de bergen aan de overkant en nog verder weg. Zijn gezicht weerspiegelt zijn tuimelende gedachten. Hij zucht diep, wil wat zeggen maar weet de juiste woorden niet te vinden. Dan voelt hij de hand van M’na op zijn been. Hij kijkt haar aan en haar handen zeggen: ‘Probeer met je versan kitand de woorden van de voorouders terug te halen Urgh, en niet de betekenis die jouw gevoel aan die woorden heeft gegeven’. Niet begrijpend kijkt Urgh haar aan. ‘Ik mag…’, begint hij. ‘Ik moet…’ vervolgt hij. ‘Dat is het gevoel wat spreekt’, zegt M’na. ‘Niet je verstand’. Verward kijkt Urgh haar aan. ‘Ik begrijp het niet’, zegt hij dan zachtjes. ‘Wil jij mij helpen dit te begrijpen?’.

M’na knikt en haar handen beginnen te praten. ‘Wat de voorouders gezegd hebben is dat jij belangrijk bent voor de toekomst van de mensheid omdat jij op een andere manier dan de meeste mensen naar de wereld kijkt, met mens en dier omgaat. En niet alleen dat, jij bent in staat om andere mensen in je gedachtengang mee te nemen. Ik weet zeker dat toen jij klein was een vakman als Azel niet in zulk hoog aanzien stond als dat hij nu staat, klopt dat?’. Urgh knikt van ja. ‘Jij hebt er samen met Kleintje voor gezorgd dat de mensen in dit dorp anders naar wilde dieren zijn gaan kijken. Jij hebt Tork en Elm een tweede kans gegeven, net als ons, de leden van de Vroegere Stam, Durk, Kelp en Pol. Jij geeft mensen een tweede kans’. ‘Doordat de voorouders de toegang tot het geestesrijk voor mij gesloten hielden heb ik een tweede kans gekregen’, zegt Urgh zacht. ‘Elm heeft als dorpswijze misschien wel fouten gemaakt maar hij vond het ooit goed dat Kleintje in zijn dorp kwam wonen, vond het goed dat ik een aantal van de meisjes met een slinger leerde omgaan. Tork… ‘.

Met een handgebaar legt M’na hem het zwijgen op. ‘Het gaat er niet om waarom, het gaat er om dat jij het hebt gedaan Urgh. Jij bent de eerste dorpswijze die ik heb ontmoet die erkent dat hij niet alles weet. Die naar elke dorpsbewoner luistert. Jij neemt dan wel de beslissing over de jacht, maar je luistert naar de jagers. Jij neemt de beslissing over waar te wonen, maar je luistert naar de vrouwen en de voorouders. Je erkent dat Azel beter weet hoe een ingang gestut moet worden dan dat jij dat weet. Jij hebt de boomgaarde, de akkers en de weides bedacht, maar je laat iedereen meedenken over de bomen, de groentes en de granen, over de dieren die gehouden worden. Jij hebt de mensen leren vissen. Dankzij jouw ideeën is dit een welvarend dorp.’.

‘Iedereen…’, begint Urgh maar M’na onderbreekt hem nogmaals. ‘Nee Urgh, dat had niet iedereen kunnen doen. Jij denkt anders dan de meeste mensen. Kijkt anders naar het leven. Jij denkt na over de oorsprong van tradities en vraagt je telkens af of een traditie nog binnen de huidige tijd past, of dat de traditie aangepast moet worden of misschien wel moet verdwijnen. In de tijd dat stammen nog rondtrokken en de zekerheid dat er elke dag iets te eten was ontbrak, kon een moeder geen twee kinderen tegelijkertijd dragen en voeden en ook nog eten voor de stam zoeken. Jullie stam woont al diverse generaties in een dorp. Lang niet alle vrouwen ginggen dagelijks voedselzoeken. De meeste vrouwen vonden en vinden het heel normaal niet alleen hun eigen kind maar ook het kind van een ander te voeden. Toch ben jij het die als eerste besloot dat de tweedsgeborene ook een kans moest  krijgen om te leven. Omdat een vrouw best twee kinderen kan voeden’.

‘Weet je Urgh. De meeste mensen denken met hun maag. Als die goed gevuld is dan zijn zij het helemaal eens met alles wat jij bedenkt. Maar oh wee als er een tijd van tegenspoed komt. Dan grijpen mensen terug op tradities. Tenzij er iemand is die niet met zijn maag denkt maar met zijn hoofd. Iemand die kan uitleggen hoe het tij te keren, die kan bedenken hoe een heel dorp op een andere manier te voeden.  De taak die de voorouders jou opgelegd hebben is om Teem, zoon van Azel, te leren denken met zijn hoofd en niet met zijn maag. Dat is niet iets wat je in een dag leert, ook al heeft Teem het geluk twee ouders te hebben die hun hoofd ook weten te gebruiken. En daarom Urgh, daarom moet jij stoppen met het gevaar op te zoeken. Het is jouw taak om Teem op te leiden tot een denkende dorpswijze. Want geloof mij, er gaan jaren van extreme droogte komen. Jaren waarin er nauwelijks eten is. Jaren waarin mensen teruggrijpen naar tradities en Storm, Zen maar ook Elm en K’wan hun leven niet zeker zijn. Tenzij …’. M’na laat haar handen in haar schoot vallen.

‘Ik begrijp het nu’, zegt Urgh zachtjes. ‘Dat laatste stuk, dat had ik niet zo begrepen. Ik was niet meer aan het luisteren. Kon niet meer helder denken. Het was te groot voor mij.  Dank je M’na’. De lange man kijkt nog eenmaal naar de bergen in de verte en zegt dan ‘Maar ik ga niet alleen Teem leren anders te denken. Alle kinderen moeten dat leren. Zodat er iemand is, net zoals jij nu, die hem kan helpen wanneer hij in kronkels denkt’.

Die avond, wanneer iedereen zich voor het eten rondom het grote vuur heeft verzameld tikt Urgh met zijn lepel tegen zijn kom. ‘Beste dorpsbewoners’, begint hij wanneer het stil genoeg is om door iedereen gehoord te worden. ‘Van de week heb ik met de voorouders gesproken. Zij hebben mij een opdracht gegeven. Deze opdracht wil ik nu met jullie delen’.

© Rianne

Val je zomaar binnen en wil je weten wat er aan deze aflevering van Lamme Urgh vooraf is gegaan, kijk dan hier. Op de onderliggende pagina’s staan alle afeveringen chronologisch achter elkaar.

Advertenties

2 thoughts on “Boek van Urgh 124: M’na legt uit…”

Reacties zijn gesloten.