Lamme Urgh

Boek van Urgh 136: Tork krijgt een antwoord

Ondanks de wat sceptische opmerkingen van Tork wacht ook hij de volgende avond vol spanning op de komst van Voorouder Eén. De oude man laat hen niet lang wachten. Elm is nog niet eens klaar met eten als Voorouder Eén in het vuur verschijnt. Hij richt zijn eerste woorden tot Tork. ‘Misschien zou ik het verhaal wel sneller kunnen vertellen’, zeggen zijn handen, ‘Maar dan had ik heel veel details weg moeten laten’. ‘Zoals?’, vragen de handen van Tork. ‘Eigenlijk alles’, antwoord de oude man simpel. ‘Wat Krkt en Mnaa hebben gedaan is zeker voor jullie, die net als deze twee jonge mensen  in één leven heel veel veranderingen door hebben gevoerd, mee hebben gemaakt, heel normaal. Hoewel jullie kleding niet lijkt op hetgeen Mnaa bedacht heeft, komt het idee van jullie kleding wel bij haar vandaan. Net als het plaatsen van kommen naast het vuur om eten in te bereiden of het jagen met stenen. Ook Krkts ideeën hebben er voor gezorgd dat Urgh samen met jullie dit dorp heeft kunnen stichten. Om dat te zien, moeten jullie eerst weten waar deze twee mensen vandaan komen. Snap je dat Tork?’ Tork kijkt de oude man even weifelend aan. ‘Maar als zij het niet hadden bedacht’, zegt hij dan, ‘Was er toch wel iemand anders gekomen?’. De oude man  glimlacht even. ‘Misschien wel Tork.  En misschien ook niet’. Voorouder Eén kijkt om zich heen tot zijn blik op C’roo en K’nd blijft rusten. ‘De menssoort die er voor gezorgd heeft dat Krkt en Mnaa elkaar leerde kennen, die er voor gezorgd hebben dat zij die koude winter hebben overleefd, die menssoort bestaat al heel lang niet meer. Ja, er lopen nog nakomelingen van deze menssoort op de aardbodem rond, net zoals door C’roo en K’nd de Vroegere Stam voort zal blijven bestaan, maar als menssoort is de Vroegere Stam zo goed als verdwenen. De voorouders van jullie Stam hebben heel lang geleden veel geleerd van de nakomelingen van Krkt en Mnaa. Net zoals jullie nu nog leren van K’wan en M’na en K’wan en de andere veel leren van jullie. Maar lang niet alle leden van de Vroegere Stam hadden het vermogen om te leren. Zonder Krkt en Mnaa en de omstandigheden die hen bij elkaar hebben gebracht, was de Vroegere Stam ongeveer gelijk uitgestorven met die andere menssoort. Dan was er niemand geweest om van te leren. Dan had jullie stam alles zelf moeten bedenken. En jullie weten, mensen die nieuwe dingen kunnen bedenken, mensen anderen nieuwe dingen kunnen leren, die zijn er niet veel. Net zo min als er veel mensen zijn die nieuwe dingen willen leren. Nieuwe dingen accepteren. Mensen willen vaak dat het leven blijft zoals het was. Mensen houden graag vast aan tradities. Urgh is een bedenker. Jullie zijn bereid te leren. Die combinatie heb je nodig. De meeste bedenkers leven niet lang omdat de meeste mensen bang zijn voor vernieuwingen’. Tork knikt. ‘Je hebt gelijk Oude Man’, zegt hij dan eerlijk. ‘Ook ik was vroeger bang voor verandering. Ik vond de ideeën van Urgh eng. Als het aan mij had gelegen was Urgh er niet meer ..’. Even valt hij stil. Vervolgt dan in verwondering, ‘… En wij ook niet meer. Of de meeste van ons niet meer. Dan hadden wij de ziekte en het schudden van de aarde ook niet met zo velen overleefd. Door die twee dingen ben ik beter naar Urgh gaan luisteren. Ben ik gaan nadenken over zijn woorden. Wijs ik zijn vindingen niet meteen meer af. Probeer ze. Dat wij hier elke dag met een warm lijf en een volle buik rondom het vuur kunnen zitten komt door de ideeën van Urgh en de andere dorpsbewoners die zelf durven te denken en te doen in plaats van zich achter een traditie te verschuilen. Je hebt gelijk. Het hele verhaal is belangrijk voor het verkrijgen van inzicht. Het spijt mij dat ik je er van beschuldigd hebt dat je verhaal te traag is.  De avonden zijn lang, de winterzonnewende nog ver weg en pas na de lentezonnewende gaan wij weer op langere jachttochten en hebben dan geen tijd om naar je verhaal te luisteren. Ik wil graag de rest van het verhaal van Krkt en Mnaa horen. In jouw tempo!’ Stampend met hun voeten en luid joelend zetten de overige dorpsbewoners zijn woorden kracht bij.  De oude man in het vuur lacht verlegen, buigt al draaiende in het vuur naar de vier windrichtingen, alvorens het woord te nemen. ‘Dan is het nu tijd geworden om jullie te vertellen over het plan van Krkt’, beginnen zijn handen te vertellen. Elm’s stem herhalen zijn woorden. Langzaam keert de rust rondom het vuur terug en hangen de dorpsbewoners weer aan de handen van Voorouder Eén en de lippen van Elm.

© Rianne

Val je zomaar binnen en wil je weten wat er aan deze aflevering van Lamme Urgh vooraf is gegaan, kijk dan hier. Op de onderliggende pagina’s staan alle afeveringen chronologisch achter elkaar.é

Advertenties

1 thought on “Boek van Urgh 136: Tork krijgt een antwoord”

  1. Zo, die Tork komt even tot bezinning. Gelukkig maar.
    Heerlijk toch dat tijdens die lange, lange donkere avonden nu prachtige verhalen verteld zullen gaan worden. Een soort van netflix maar dan anders. 😉

    Liked by 1 persoon

Reacties zijn gesloten.